Výcvik a školení JSDH

Výcvik na stanici probíhá pravidelně každou první neděli v měsíci obsah školení se řídí dle platné legislativy (zejména dle pokynu generálního ředitele HZS)

PLÁN PRAVIDELNÉ ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČLENŮ JSDH ŽEŠOV

PRO ROK 2016  PRVNÍ POLOLETÍ

dat.

Téma školení

počet

hodin

3.1.

Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky

2

2016

Obsluha přidělených spojových prostředků

2

7.2.

Nastupování a vystupovaní a vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů

1

Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech

1

2016

Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů

2

6.3.

Výstroj hasiče, ochranné prostředky hasiče,ochranné vlastnosti a funkce

1

2016

Ošetřování věcných a ochranných prostředků hasiče.

0,5

Použití dýchacího přístroje

1

Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje

0,5

3.4.

Dopravní a útočná hadicová vedení

3

2016

Volba hasební látky a její správná aplikace

1

1.5.

Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru

0,5

2016

Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů

0,5

Odvětrávání objektů

1

Problematika únikových cest

1

Požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SHS, ZOTK)

1

5.6.

Záchrana zvířat, manipulace se zvířaty, metody a způsoby vyhledávání a záchrany zvířat

0,75

Záchrana osob, metody a způsoby vyhledávání a záchrany osob

0,75

Přívodní hadicová vedení a čerpání vody

1

2016

uzly – použití uzlů, kotevní body, bezpečnostní zásady

1

Jištění, polohování, sebezáchrana slaněním, prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

1

3.7.

Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru

1

Způsob označení prostředků přepravující nebezpečné látky

0,5

2016

Způsob označování hlavních uzávěrů a vypínačů energií

0,5

Použiti obleků při likvidaci obtížného bodavého hmyzu Sršáň,

0,5

Použití obleku Tyvek

0,5