P O Z V Á N K A

 

 

na jednání komise místní části Žešov, které se bude konat v pondělí 19.2.2024 v 18.00 hodin, v prostorách hasičské zbrojnice 1. patro (vlevo).

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Administrativní záležitosti
  3. Diskuze
  4. Závěr

 

 

V Žešově 12.2.2024 Pavel Šmíd

Předseda komise místní části Žešov