P O Z V Á N K A

na jednání komise místní části Žešov, které se bude konat v pondělí 19.6.2023 v 18.00 hodin, v prostorách hasičské zbrojnice 1. patro (vlevo).

Program:
1. Zahájení
2. Administrativní záležitosti
3. Diskuze
4. Závěr
                                                                                                                             V Žešově 11.6.2023 Pavel Šmíd
                                                                                                                             Předseda komise místní části Žešov