P O Z V Á N K A

na jednání komise místní části Žešov, které se bude konat v pondělí 16. Ledna 2023 v 18.00 hodin, v prostorách hasičské zbrojnice 1. patro (vlevo).

Program:
1. Zahájení
2. Volba místopředsedy
3. Plán jednání komise v roce 2023
4. Vyjádření k záměru prodeje části pozemku v k.ú Žešov
5. Seznámení členů s vývojem přístavby hasičské zbrojnice
6. Elektronická komunikace členů komise
7. Diskuze
8. Závěr

V Žešově 7.1.2023 Pavel Šmíd
Předseda komise místní části Žešov