Schůze osadního výboru se budou konat jednou měsíčně ,a to každé druhé pondělí v 18:00 v budově hasičské zbrojnice.

-termíny pro letošní rok: 10. 6. 2019; 8. 7. 2019; 12. 8. 2019; 9. 9. 2019; 14. 10. 2019;

                                           11. 11. 2019;  9. 12. 2019

V případě změny termínu budou občané informování prostřednictvím vývěsní tabule a webových stránek www.zesov.net