Schůze osadního výboru se budou konat jednou měsíčně ,a to každé třetí pondělí v 18:00 v budově hasičské zbrojnice.

-termíny pro letošní rok: 20. 1. 2020; 17. 2. 2020; 16. 3. 2020; 20. 4. 2020; 18. 5. 2020;

                                           15. 6. 2020;  21. 9. 2020; 19. 10. 2020; 16. 11. 2020; 21. 12. 2020

V případě změny termínu budou občané informování prostřednictvím vývěsní tabule a webových stránek www.zesov.net