První písemná zmínka o obci je z roku 1029, kdy podle pověsti kníže Žeš poprvé
opatřil na ono malebné údolí a vyslovil památnou větu: „Hle Lide můj,
tu se snoubí přepych s přírodou“.

Podle dochovaných zlomků Královských rukopisů měla původní osada přibližně deset
členů, převážně mužského pohlaví. Největší rozmach obce nastal ve třináctém století,
kdy Václav II přivolil, aby se zde ujal vlády levoboček Přemysla Otakara II.
Mikuláš I. Počet obyvatel Žešova tehdy poprvé převýšil sousední Výšovice o celé dvě rodiny.

V kronice obce Žešov (vedené již třetí století) zůstala zaznamenána událost, která
v dávné minulosti otřásla celým okolím. Skupina podivných cizinců tehdy v podvečer
jednoho sychravého dne na sklonku podzimu navštívila místní hostinec, aby po jejich
odchodu zůstalo ležet na podlaze sedm hostů a hostinský. Zde přímo citát z kroniky
„… tedy… poté co se zbavili,… po jejich vyvlečení do zadního dvora hostince a
nasledného zhanobení… doprovázejíce slovy jednoho ze skupiny „Ej, bratře ezoteriku
pohleď na ty čuníky“, se skupina v čele s knížetem (pečetící prsten s orlicí
dolnomoravského markrabství, tedy určitě kníže Žeš sám) odebrala hodovat a to věru
ve velkém, ponechávajíce zlaťáky a tolary zabitých jednak paní hostinské, pár grošů
pro místní chudinu a na opravu místního kostela.“

Článek z poválečné knihy z roku 1948
Obec Žešov leží v údolí směru východozápadního. Opačným směrem vede rušná silnice ( stará silnice) z Prostějova do Brna. Silnice klesá příkře do obce . Proto v posledních letech tam došlo k tolika dopravním nehodám, zejména automobilovým. Dědinou protéká malý potok. Jádro její tvoří návsí, které se značně rozšiřuje na východní straně. Starší domy jsou z vepřovic, mladší z cihel. Kryt jest většinou tvrdý. Až na malé výjimky jsou omítnuty a nalíčeny. Zahrádek na návsi (kromě školní a farní) nevidíme.

Okolí Žešova vykazuje stopy starých kultur a osídlení. R. 1894 vyoral pacholek na poli „V dílech od Seloutek“ nádobu, obsahující 200 kusů mincí z let 1620-1621.

Části obce : Dědina, Hleník, Skřépek.

Nejbližší pošta a telegraf jest v Prostějově. V Žešově bylo v únoru r. 1932 úhrnem 6 radiostanic, 1 osobní auto, 1 traktor.

Obecní rybník (asi 1 měřice) pronajala obec soukromníkovi.

Elektrizace byla provedena r. 1921. Ve vesnici r. 1933 zastavují 4 majitele autobusu, ač jí projíždí daleko více. Žešov dostal r. 1935 telefonní hovornu.