Zápis z veřejné schůze osadního výboru Žešov

Datum konání: 12.9.2017

Zahájení: 17:00 hodin

Ukončení: 19:10 hodin

Počet členů výboru přítomno: M.V., J.K., F.K, P.O., M.K., P.Z., M.K., P.K.

Omluven: A.L.

Hosté: J.H., M.K., Z.Z.

Přítomno celkem: 11

Program:

1) Přivítání, seznámení a schválení programu jednání schůze

2) Činnost osadního výboru – I. připomínky z minulé schůze (tj. 5.4.2017); II. realizované opravy či investice; III. ochrana osobních údajů; IV. změna dopravní obslužnosti Žešova;

V. akce „milion“ zázemí hřiště.

3) Investice 2018 – návrhy

4) Diskuse

5) Závěr

Průběh jednání k bodu programu:

1) Jednání v 17:00 hodin zahájil předseda osadního výboru Žešov. Přivítal přítomné a zdůvodnil svolání schůze. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno k programu dle pozvánky.

2) I. Shrnutí připomínek/požadavků z minulé schůze ze dne 5.4.2017:

– cesta přes obec s vedlejšími cestami – magistrát vzal na vědomí a bude řešeno dle finančních možností

– rybník, směna pozemků, případná revitalizace – řešena směna pozemků na 25. zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 11.9.2017

– oprava chodníků – bez výsledku, nové chodníky budou zřejmě spojeny s rekonstrukcí cesty přes obec

– oprava výtluků na cestě průjezdem Žešova – splněno

– propadlý kanál na hlavní cestě průjezdem Žešova p.č. 423 v k.ú. Žešov za zastávkou Žešov-střed u odbočky do uličky (po pravé straně před autoservisem-R. Vystavěla) – v den konání schůze zatím bez výsledku, ale telefonicky bylo řešeno s paní Horákovou z odboru správy a údržby majetku města. Přislíbila, že v nejbližších dnech bude sjednána náprava.

– kontrola osvětlení a to převážně v okruhu u pomníčku/malé hřiště p.č. 423 v k.ú. Žešov, kdy veřejné osvětlení funguje střídavě (i po několika opravách to pořád není v pořádku – např. 2 dny svítí a pak 2 dny nesvítí) – v den konání schůze zatím bez výsledku, ale telefonicky bylo řešeno s paní Horákovou z odboru správy a údržby majetku města. Přislíbila, že v nejbližších dnech bude sjednána náprava.

II. Shrnutí realizovaných oprav či investic:

– skácení nebezpečného stromu u hasičské zbrojnice

– přesunutí cedule a laviček u hasičské zbrojnice

– oprava lavice a stolu na hřišti

– dokončení cyklostezky

– kompletní rekonstrukce školky (stále běží)

– napojení školky na kanalizaci

– rekonstrukce vedlejší cesty k palírně

– dopravní značení Žešov – Brodek z důvodu zákazu průjezdnosti tranzitní dopravy nad 12t

III. Na základě dopisu z magistrátu města byl osadní výbor informován o ochraně osobních údajů.

IV. Změna dopravní obslužnosti Žešova:

Odbor dopravy obdržel ze strany Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. (dále jen KIDSOK) informaci o změnách v příměstské autobusové dopravě, které nastanou od 1.1.2018.

– budou zrušeny stávající autobusové linky 780754 Prostějov – Nezamyslice, 780291 Prostějov – Dřínov a 780801 Prostějov – Němčice nad Hanou, které projížděly kolem Žešova a zastavovaly na zastávce Žešov, rozcestí.

– výše uvedené autobusové linky budou nahrazeny autobusovou linkou 780934 Prostějov – Nezamyslice – Osíčany – Uhřice, která bude vedena Žešovem a bude mít zastávku Žešov, střed, na kterou budou zpočátku zajíždět 3 spoje směrem do Prostějova a 3 spoje ve směru od Prostějova.

– bude zrušena autobusová zastávka Žešov, rozcestí (v křižovatce silnice II/433 Prostějov – Výšovice, která bude nahrazena zastávkou Žešov, střed.

Zastávka Žešov, střed funguje v současné době pouze pro jeden směr, pro druhý směr bude upravena prozatím pouze provizorně, a to do doby rekonstrukce komunikace. Pro úplnost uvádíme, že Žešov je mimo výše uvedené linky obsluhován i linkou MHD č. 11 a příměstskými linkami 780750 Prostějov – Podivice a 780751 Prostějov – Otaslavice.