PLÁN HOTOVOSTÍ JE VYTVÁŘEN TÝDNĚ DLE AKTUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ A DOSTUPNOSTI JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ JEDNOTKY