Výstroj a výzbroj

 

Cisternová automobilní stříkačka CAS  K 27 DENNIS RAPIER

Přenosná stříkačka PPS12

Plovoucí čerpadlo

Kalové čerpadlo

Přetlakový ventilátor

4 ks izolační dýchací přístroje Drager PSS3000 s náhradními lahvemi

Motorová benzinová pila

Elektrická rozbrušovací pila

Elektrická přímočará pila

Pákové nůžky

Vysavač na likvidaci obtížného hmyzu

Oblek na likvidaci obtížného hmyzu

Oblek pro práci ve vodě

Lehké protichemické oděvy TYVEK

Elektrocentrála s osvětlovacím stativem

Elektrocentrála s osvětlovacím stožárem

Komunikační technika

Prostředky pro záchranu a evakuaci osob

Prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Hákové a nastavovací žebříky

Výsuvný žebřík NORBAS

Potřebné hasiva a technické prostředky pro hašení jak vodou tak pěnou

Bourací sekery

Prostředky pro poskytnutí první pomoci, zejména- ambuvak, kramerovéy dlahy, páteřní deska,  fixační krční límce

Hydraulická vyprošťovací souprava LUKAS