Žešov je vesnice patřící k městu Prostějov. Ke dni 15. října 2006 zde žilo 325 obyvatel.

Vesnice se rozprostírá v nevelkém dolíčku, asi 4 km jižně od centra Prostějova.
Její dominantou je katolický kostel nacházející se v pomyslném středu Evropy.
Vsí protéká potůček, domorodci nazývaný Maliňák. Kolem obce vede rychlostní silnice R46.

Největší událostí roku bývají slavnosti konané na počátku léta k výročí založení Sboru dobrovolných hasičů SDH Žešov. Občanům zde slouží jeden hostinec. O ochranu majetku
a zdraví se stará místní sbor dobrovolných hasičů. Poslední obchod na potraviny zanikl v roce 2005.