Zápis ze schůzí osadního výboru Žešov

Datum konání:

3.6.2018 (19:00-20:45 hod.)

Počet členů výboru přítomno:

M. Vyplel, P. Kytlica, P. Zelená, F. Koutný, A. Letocha, M. Krásenská, M. Kýr, P. Odehnal

Program:

 1. Přivítání, seznámení s programem jednání schůze

 2. Shrnutí a závěr schůze obce Žešov ohledně mostu přes D46 u bývalé palírny v Žešově a petice

 3. Diskuze – rezignace

 4. Požadavky osadního výboru

 5. Závěr

Průběh jednání k bodu programu:

 1. Schůzi zahájil předseda osadního výboru Žešov. Přivítal přítomné a zdůvodnil svolání schůze. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno k programu dle pozvání.

 1. Shrnutí a závěr schůze obce Žešov ohledně mostu přes D46 u bývalé palírny v Žešově a petice

Z důvodu šíření nepravdivých informací mezi obyvateli Žešova se rozhodl předseda osadního výboru svolat na den 27.5.2018 schůzi obce Žešov k vyjasnění celé situace.

Na schůzi obce byl přednesen celý postup osadního výboru k danému mostu, který byl doložen emailovou komunikací mezi výborem a magistrátem města Prostějova (viz přílohy č.1 a 2). Dále bylo předneseno vyjádření osadního výboru ze schůze 4.4.2018 (schůze byla svolána emailem dne 26.3.2018), která pokračovala dne 11.4.2018 (schůze byla svolána dne 9.4.2018 formou sms) k dané situaci mostu (viz příloha č.3, 4 a 4a). Dále bylo předneseno vyjádření magistrátu města Prostějova, že do konce roku 2018 bude zajištěno provedení diagnostického průzkumu dle výsledku hlavní prohlídky mostu pro případné zjištění skrytých vad v konstrukci (viz příloha č. 5).

Závěrem předseda osadního výboru zdůraznil, že osadní výbor v žádném dokumentu ani na jednáních neprosazoval zbourání mostu, pouze osadní výbor souhlasil s jedním z návrhů města o uzavření mostu pouze pro pěší a cyklisty.

K petici:

Petičním výborem bylo obyvatelům Žešova oznámeno, že dne 25.5.2018 byla na magistrát města Prostějova předána petice s více než 160 podpisy o nesouhlasu s uzavřením mostu pro automobilní dopravu a omezením provozu jen pro pěší a cyklisty přes dálnici k místnímu rybníku a polnostem, nesouhlas se zbouráním mostu.

 1. Diskuze – rezignace

V rámci diskuze bylo oznámeno členům osadního výboru, že ke dni 31.5.2018 rezignoval na funkci člena osadního výboru p. Jan Kleiner.

Z důvodu různého pomlouvání, slovních útoků a neshody části obyvatel Žešova se rozhodl předseda osadního výboru p. Martin Vyplel, že ke dni 5.6.2018 rezignuje.

Dále členové osadního výboru p. Aleš Letocha, p. Pavel Kytlica, p. Petr Odehnal, p. Miroslav Kýr a pí. Petra Zelená oznámili rezignaci na funkci členů osadního výboru a to ke dni 5.6.2018 ze stejných důvodů.

Ostatní členové osadního výboru Žešov tudíž nemohou nadále pokračovat, protože se přes rezignaci výše uvedených členů dostane pod zákonem stanovený počet, tudíž musí být zvolen nový osadní výbor.

Rezignaci všech výše uvedených členů podáváme ihned z důvodu, aby byla možnost dát nové kandidáty do zastupitelstva města (11.6.2018), které si navrhnou občané Žešova.

 1. Požadavky osadního výboru:

 • požadujeme zaslání výsledku diagnostického průzkumu mostu přes D46, který má být dle vyjádření města proveden v průběhu roku 2018 a následně stanovisko města k dalšímu postupu.

 1. Závěrem předseda poděkoval všem zúčastněním za jejich spolupráci v osadním výboru.

Martin Vyplel

t.č. předseda osadního výboru Žešov